Den planerade kliniska multicenterstudien i Indien har påbörjats och de första
patienterna har rekryterats vid två välrenommerade sjukhus. Syftet med studien
är att ytterligare verifiera effekten och patientsäkerheten av Bactiguards
urinvägskatetrar för att förhindra kateterrelaterade urinvägsinfektioner.
Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i hela världen. I Indien, med
världens högsta konsumtion av antibiotika och en hög andel multiresistenta
bakterier, är vårdrelaterade infektioner en ännu större utmaning.

– Vårdrelaterade infektioner är en stor utmaning. Det är ett växande problem som
vi behöver ta på allvar för att bekämpa och övervinna. Vi ser fram emot att
implementera Bactiguards infektionsförebyggande lösning för att minska antalet
infektioner avsevärt, säger Dr. Pankaj R. Shah, Professor & Head, Department of
Nephrology Institute of Kidney Diseases & Research Centre and Institute of
Transplantation Sciences, Civil Hospital, Ahmedabad.

Den kliniska studien omfattar totalt 1000 patienter och kommer att genomföras
vid sex olika sjukhus för att reflektera skillnader i befolkningen mellan olika
regioner. Studien inleddes i december 2015 och resultatet förväntas i slutet av
2016. Patientgrupperna omfattar främst patienter som drabbats av stroke, demens,
blockering av blåsan, neuromuskulär sjukdom, urologiska operationer eller andra
planerade operationer, där katetern förväntas användas i mer än två dagar.

– Studien är ett viktigt steg i implementeringen av våra produkter på några av
de större sjukhusen i Indien. Resultaten och erfarenheterna från studien kommer
att ytterligare stärka den kliniska evidensen och blir även ett värdefullt
marknadsföringsverktyg i Indien, säger Cecilia Edström, Director of Sales and
New Business.

Bactiguard har redan fått produktgodkännande i Indien. Syftet med den kliniska
studien efter godkännandet är att ytterligare verifiera säkerheten och de
infektionsförebyggande egenskaperna hos Bactiguards teknologi i den indiska
befolkningen.

Studien har påbörjats vid två sjukhus i Ahmedabad, varav ett privat och ett
offentligt. Apollo sjukhuset har kapacitet för 350 patienter och där kommer
Bactiguards katetrar att användas på hela sjukhuset.  På Civil Hospital, ett av
Asiens största offentliga sjukhus med en kapacitet för cirka 4 000 patienter,
kommer en specifik enhet “Institute of Kidney Diseases and Research Center” att
ansvara för studien. Institutet grundades av Dr H L Trivedi 1981och genomför
omkring 10 till 12 transplantationer varje dag. Några av läkarna vid institutet
har vidareutbildats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Utöver dessa två sjukhus inkluderas även sjukhuset PGI Chandigarh i norra Indien
innan årsskiftet. I början av nästa år kommer studien att initieras vid
ytterligare tre sjukhus i de södra, centrala och östra delarna av Indien.

– Bactiguards infektionshämmande lösning har visat sig vara överlägsen. Detta är
den första kliniska studien i Indien och vi är förväntansfulla inför att leda
det förebyggande arbetet för att minska antalet infektioner inom den
medicintekniska branschen i Indien, säger Dr Bhaumik Mody, VD för EthiTrials
CRO
(Contract Research Organization, Bactiguards partner för kliniska studier i
Indien).
För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407
Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra
vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom
att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården.
Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att
motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda
urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har
bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och
blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya
marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika.
Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60
medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i
Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om
Bactiguard på www.bactiguard.se

Ads