SelectMDx verbetert de besluitvorming bij prostaatbiopsieën in de urologiepraktijk

'Real-world'-onderzoek toont aan dat SelectMDx urologen helpt om met meer zekerheid de noodzaak van een eerste prostaatbiopsie te bepalen

HERSTAL, BELGIË EN NIJMEGEN NEDERLAND - 7 november 2018 - MDxHealth SA (Euronext: MDXH.BR) of de "Onderneming" maakt bekend dat het tijdschrift Urology Practice een studie heeft gepubliceerd die de effectiviteit van SelectMDx aantoont bij het begeleiden van de eerste besluitvorming rond een prostaatbiopsie. SelectMDx is de niet-invasieve 'vloeibare biopsie'-test voor het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker.

Bestaand onderzoek toont aan dat de overlevingspercentages voor patiënten beter zijn wanneer intermediaire en hooggradige prostaatkanker in een vroeg stadium worden gevonden. De lage specificiteit van PSA-screening, die de huidige standaardnorm is, leidt echter vaak tot onnodig invasieve prostaatbiopten en 'overdetectie' van kankers met een lager risico, die mogelijk niet profiteren van een dure behandeling.

"Deze gegevens tonen werderom  het belang aan van aanvullende biomarkers voor PSA-beoordeling, vooral met betrekking tot de beslissing om biopsie te voorkomen of daar juist toe over te gaan," zegt hoofdonderzoeker dr. Neal Shore, medisch directeur van het Carolina Urologic Research Center, Atlantic Urology Clinics in Myrtle Beach, South Carolina. "De SelectMDx-biomarker biedt artsen en patiënten een eenvoudig verkrijgbare, op urine gebaseerde test, die kosteneffectiviteit combineert met klinische bruikbaarheid, waardoor het vermogen van urologen om prostaatkanker te diagnosticeren en te behandelen wordt verbeterd."

Het onderzoek omvatte vijf Amerikaanse urologiepraktijken waarbij 418 patiënten die een SelectMDx-test ontvingen achtereenvolgens werden geïncludeerd terwijl ze werden beoordeeld voor de eerste prostaatbiopsie. Alle tests werden door de uroloog besteld voor patiëntbehandeling. De onderzoekers bepaalden de detectiepercentages van biopsieën en prostaatkanker in SelectMDx-positief (hooggradig of agressief, ontdekt prostaatkanker) versus SelectMDx-negatieve patiënten (patiënten met een lager risico op agressieve prostaatkanker).

SelectMDx bleek een significante invloed te hebben op de besluitvorming rond de eerste prostaatbiopsie. SelectMDx-positieve mannen, die meer kans hebben om baat te hebben bij de behandeling, hadden vijf keer meer kans op een biopsie dan SelectMDx-negatieve mannen. In de subgroep van patiënten die binnen drie maanden na ontvangst van de testresultaten werden gebiopteerd, werden hooggradige kankervormen alleen ontdekt bij de SelectMDx-positieve mannen, waarbij geen van de SelectMDx-negatieve patiënten die binnen drie maanden na het testen werden gebiopteerd, werd gediagnosticeerd met een klinisch significante aandoening .

"Dit nieuwe onderzoek geeft aan dat urologen vertrouwen mogen hebben in de nauwkeurigheid van de SelectMDx-resultaten en daarop kunnen vertrouwen bij het nemen van klinische beslissingen", aldus Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth. "Naast het verlagen van potentieel onnodige diagnostische procedures en behandelingen, zou de routinematige implementatie van SelectMDx kunnen leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor de gezondheidszorg."

Volgens een recent paper van JAMA Oncology is het verminderen van 'overdetectie' van laaggradige prostaatkanker bij oudere patiënten een potentiële bron van aanzienlijke kostenbesparingen voor het Amerikaanse Medicare-programma.1 Afzonderlijk onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, schatte dat routinematig gebruik van SelectMDx ter begeleiding van biopsiebeslissingen meer dan    $500 miljoen aan potentiële jaarlijkse kostenbesparingen voor het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem zou kunnen opleveren2.

"Dit duidelijke voordeel ondersteunt onze inspanningen om SelectMDx uit te breiden naar actieve bewakings- en primaire zorginstellingen. Wij geloven dat deze strategie de marktmogelijkheden voor SelectMDx op de middellange termijn kan verviervoudigen tot meer dan twee miljoen patiënten per jaar in zowel de Verenigde Staten als Europa, "voegde Dr. Groen daaraan toe.

Het volledige artikel is toegankelijk via de online-editie van Urology Practice.

1. Jama Oncology (JAMA Oncol. Gepubliceerd online, 13 september 2018) 
2. Journal of Urology (Gepubliceerd online 15 juli 2018)

Over SelectMDx® for Prostate Cancer
SelectMDx® for Protate Cancer is een gepatenteerde, moleculair diagnostische urinetest die een niet-invasieve "liquid biopsy"-methode biedt voor de beoordeling van het risico van een man op prostaatkanker. SelectMDx helpt bij het identificeren van mannen met een verhoogd risico op agressieve prostaatkanker die het meest baat kan hebben bij een prostaatbiopsie en vroege detectie. De test helpt de noodzaak voor MRI-procedures en invasieve prostaatbiopten tot 50% te beperken, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg worden verlaagd, het aantal complicaties vermindert, en de kwaliteit van leven stijgt.

SelectMDx is beschikbaar in de VS en alle EU-lidstaten. Sinds de introductie van de SelectMDx-test medio 2016 zijn meer dan 23.000 patiënten getest en zijn 15 commerciële contracten afgesloten met Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. De test is opgenomen in de klinische richtlijnen van de Europese Associatie van Urologie (EAU) 2018.

Over MDxHealth
MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië. 

Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor nadere informatie: 

MDxHealth 
Dr. Jan Groen, CEO 
US: +1 949 812 6979 
BE: +32 4 257 70 21
info@mdxhealth.com

LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam
Leon Melens 
NL: +31 6 538 16 427
lmelens@lifespring.nl

Consilium Strategic Communications 
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys 
UK: +44 20 3709 5701
mdxhealth@consilium-comms.com

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth-logo, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Bijlage

Ads