Saniona AB: Sanionas spin-out Scandion Oncology tar in 2 MDKK och förbe-reder sig inför en möjlig börsnotering

PRESSMEDDELANDE

19 december 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolagets spin-out, Scandion Oncology, har tagit in 2 DMKK I en riktad nyemission. Scandion Oncology avser att använda kapitalet för att utveckla sin läkemedelskandidat SCO-101 för behandling av kemoterapiresistent cancer och att förbereda bolaget inför en möjlig börsnotering.

Scandion Oncology har tagit in 2 MDKK från en grupp investerare som inkluderar bolagets lednings- och styrelserepresentanter. Bolaget räknar med att ta in ytterligare kapital under våren 2018, antingen genom ännu en riktad nyemission eller genom en börsnotering. Saniona äger 47,3% av Scandion Oncology efter denna första finansieringsrunda. Grundare, ledning och övriga aktieägare i Scandion Oncology är obereonde i förhållande till Sanionas styrelse, ledning och aktieägare.

"Vår kliniska läkemedelskandidat SCO-101 är en first-in-classbehandling av kemoterapiresistent cancer, vilket är en av de största utmaningarna inom modern onkologi. Som ett resultat av denna riktade nyemission kan vi nu påbörja utvecklingen av SCO-101 och förberedelserna inför Fas 2a-studien på kemoterapiresistent cancer. Parallellt förbereder vi oss inför vår nästa finansieringsrunda och arbetar hårt för att förbereda bolaget inför en möjlig börsnotering", säger Kim Arvid Nielsen, VD på Scandion Oncology.

Jørgen Drejer, VD på Saniona, kommenterar:

"Jag är mycket nöjd med framstegen som vår spin-out, Scandion Oncology, har gjort.  Vi tror att Scandion Oncologys utveckling av innovativa terapier för kemoterapiresistenta cancer kommer att gynna inte bara cancerpatienter utan även Sanionas aktieägare. Scandion Oncology har etablerat bolaget i egna lokaler och utsett en oberoende styrelse. Bolaget har dessutom förvärvat kompletterande substanser från en tredje part och ingått ett samarbete med Cambrex för tillverkning av GMP-material för SCO-101."

Scandion Oncology grundades i maj 2017 och förvärvade därefter Sanionas kliniska kandidat, SCO-101, som har utvärderats i Fas 1-studier för en annan indikation. 2015 beviljade Saniona forskare vid Köpenhamns Universitet rätt att testa SCO-101 och besläktade substanser i sina screeningssystem. Detta ledde till upptäckten att vissa substanser visade potential att övervinna kemoterapiresistens genom att återställa cancercellernas känslighet mot standardkemoterapi. Parterna lämnade in patent och bildade Scandion Oncology för vidareutveckling och kommersialisering av denna upptäckt. Förutom SCO-101 förvärvade Scandion en plattform bestående av en stor serie av kemiska analoger och tillhörande knowhow.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Kim Arvid Nielsen, VD, Scandion Oncology, Mobil: +45 2143 1017, E-mail: Kimarvid@gmail.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 09:45 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com

Om Scandion Oncology

Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikföretag baserat i Köpenhamn, Danmark. Företaget kommer att utveckla läkemdel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet hos cancerpatienter. Samtidigt kommer företaget att säkerställa att kostnader som används av vårdgivarna för cancerbehandling används på det mest rationella sättet. Scandion Oncology fokuserar på sin kliniska kandidat SCO-101 som är en first-in-class-behandling. Företaget har också ett antal potentiella cancerläkemedel. Läs mer på: www.scandiononcology.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8ea3720-889c-473c-a5ea-474e830e5b98

Ads