Ozempic® giver større vægttab hos voksne med type 2-diabetes og et BMI på 25 eller derover end dem med BMI under 25, viser en SUSTAIN 7 post hoc-analyse

Bagsværd, den 23. juni 2018 ­- Ozempic® (semaglutid) 0,5 mg eller 1,0 mg medførte større vægttab end dulaglutid 0,75 mg eller 1,5 mg hos voksne med type 2-diabetes, uanset deres BMI ved studiets begyndelse (baseline BMI). Mens det primære endepunkt i SUSTAIN 7 var ændring i langtidsblodsukkeret (HbA1c), fokuserede denne post-hoc analyse på det sekundære endepunkt, nemlig ændring i vægt i forhold til baseline BMI.1 Resultaterne præsenteres den 24. juni 2018 på den 78. videnskabelige kongres i det amerikanske diabetesselskab American Diabetes Association (ADA) i Orlando, Florida, USA.

Post hoc-analysen viste større vægttab i alle BMI-undergrupper (<25, 25-<30, 30-<35, >35 kg/m2) med Ozempic® 0,5 mg sammenlignet med dulaglutid 0,75 mg (vægtreduktion på tværs af alle undergrupper: 3,6-5,5 kg mod 0,9-3,4 kg) og med Ozempic® 1 mg sammenlignet med dulaglutid 1,5 mg (vægtreduktion på tværs af alle undergrupper: 5,2-7,6 kg mod 2,0-3,8 kg), vurderet i forhold til en gennemsnitsvægt på 95,2 kg ved studiets start.1 Voksne med en højere baseline BMI (>25 kg/m2), som fik Ozempic®, opnåede generelt større vægtreduktioner end dem, der havde en lavere baseline BMI (<25 kg/m2).2

Derudover var der flere, der opnåede vægtreduktioner på >5% og >10% med Ozempic® end med dulaglutid i alle BMI-undergrupper.1

"Globalt set er op til 90% af alle mennesker med type 2-diabetes overvægtige eller svært overvægtige.3 Derfor er det meget vigtigt at sætte ind med vægtregulering i denne befolkningsgruppe," siger dr. Adie Viljoen, forsøgsansvarlig i SUSTAIN 7 og kemisk patolog og lipidforsker ved East and North Hertfordshire NHS Trust, Storbritannien. "Baseret på det kliniske udviklingsprogram SUSTAIN har Ozempic® potentiale til at hjælpe mennesker med type 2-diabetes med at regulere både deres langtidsblodsukker og vægt."

I post hoc-analysen af SUSTAIN 7 var forekomsten af bivirkninger generelt sammenlignelig på tværs af BMI-undergrupperne i alle behandlingsgrupperne.1 De mest almindelige bivirkninger (>5%) for begge doseringer af Ozempic® var mave-tarm-problemer.

Om Ozempic®

Ozempic (semaglutid) er en ugentlig analog af det naturlige hormon glukagonlignende peptid-1 (GLP-1), som er godkendt som tillægsbehandling til diæt og motion med det formål at forbedre blodsukkerreguleringen hos voksne med type 2-diabetes.4 Ozempic® blev godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) den 5. december 2017, af de canadiske sundhedsmyndigheder (Health Canada) den 4. januar 2018, af Europa-Kommissionen den 9. februar 2018 og af det japanske sundhedsministerium (Ministry of Health, Labour and Welfare) den 23. marts 2018.4-7

Om det kliniske udviklingsprogram SUSTAIN

Det globale kliniske udviklingsprogram SUSTAIN for Ozempic® omfatter otte fase 3a-studier med deltagelse af flere end 8.000 voksne med type 2-diabetes. Fase 3a-programmet omfatter en bred vifte af deltagere med type 2-diabetes, herunder deltagere med høj risiko for hjerte-kar-sygdom.

Den primære analyse af SUSTAIN 7-studiet blev publiceret i The Lancet Diabetes & Endocrinology tidligere i år. Det primære effektmål var ændring i HbA1c i forhold til udgangspunktet ved studiets begyndelse (baseline) efter 40 ugers behandling. Ændring I kropsvægt fra baseline til uge 40 var et foruddefineret sekundært endepunkt.8 I denne post hoc-analyse var interaktionseffekten mellem behandling og undergruppe ikke statistisk signifikant (semaglutid 0,5 mg mod dulaglutid 0,75 mg: p= 0,9118; semaglutid 1,0 mg mod dulaglutid 1,5 mg: p= 0,8175).

Dette er en oversættelse af den originale engelske pressemeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

Yderligere information

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com
Christina Kjær +45 3079 3009 cnje@novonordisk.com

                                       
                                               
                                                    
Referencer:

1.         Viljoen A, Blüher M, Chow F, et al. Semaglutide reduces body weight vs dulaglutide across baseline BMI subgroups in SUSTAIN 7. Abstract 1083-P. 78th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), Orlando, USA; 22-26 June 2018.
2.         Centers for Disease Control and Prevention. About Adult BMI. https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html. Updated August 2017. Last accessed: May 2018.
3.         World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf. Updated 2003. Last accessed: May 2018.
4.         Novo Nordisk. Ozempic® Prescribing Information. Available at: http://www.novo-pi.com/ozempic.pdf. Last accessed: May 2018.
5.         Novo Nordisk. Ozempic® Canada Product Monograph. Available at https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00043163.PDF. Last accesed: May 2018.
6.         EMA. Ozempic® (semaglutide) SmPC. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR Product_Information/human/004174/WC500244163.pdf. Last accessed: May 2018.
7.         Novo Nordisk. Ozempic® approved in Japan for the treatment of type 2 diabetes. Available at: https://www.novonordisk.com/content/Denmark/HQ/www-novonordisk-com/en_gb/home/media/news-details.2178681.html. Last accessed: May 2018.
8.         Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide once weekly versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2018.

Vedhæftet fil

Ads