Oncology Venture har fått svar från FDA kring IND-ansökan och den föreslagna pivotala studien av LiPlaCis

Ads