Oncology Venture A/S köper 5% procentenheters ägandeskap av Dovitinib från Sass & Larsen och förlänger återköpsoption om ytterligare 30%

Hørsholm, Danmark, 3 september 2018 - Oncology Venture A/S ("Oncology Venture" eller "OV", ett sammanslaget bolag från Oncology Venture Sweden AB och tidigare Medical Prognosis Institute A/S) meddelar härmed ett avtal rörande ökat ägandeskap av Dovitinib - en multi-tyrosinkinashämmare i fas 3 för behandling av cancer. Tillgången har inlicensierats från Novartis AG och kommer att utvecklas tillsammans med sin Drug Response Predictor (DRP®) för att spåra, matcha och behandla patienter med precisionsläkemedel. Detta är en förlängning av en option som ingåtts med Sass & Larsen, offentliggjort den 31 maj 2018.

I enlighet med det nya avtalet förvärvar Oncology Venture5 procentenheters ägandeskap av läkemedlet från Sass & Larsen ApS ("Sass & Larsen") och förlänger även den befintliga optionen att köpa resterade 30 procent. Denna köpoption att förvärva ytterligare 30 procent för 3 MUSD har förlängts till den 30 april 2019. Sass & Larsen önskar bibehålla ett ägandeskap om 15 %.

Genom förvärvet av ytterligare 5 procentenheter har Oncology Venture ett majoritetsägande om 55 procent av läkemedlet och Sass & Larsen ApS äger resterande 45 procent. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 0,5 MUSD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Peter Buhl Jensen, MD, Ph.D.                                             Ulla Hald Buhl, COO, IR & kommunikation
E-post: pbj@oncologyventure.com                                             E-post: uhb@oncologyventure.com
Telefon: +45 21 60 89 22                                                            Telefon +45 21 70 10 49

Om Dovitinib - multityrosinkinashämmare (TKI)
Dovitinib är en oralt tillgänglig multityrosinkinashämmare (tidigare Novartis TKI258), för vilken Oncology Venture har de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering. Oncology Venture utvecklar en Drug Response DRP® för dovitinib baserat på existerande data från patienters biopsier och deras relaterade kliniska resultat. Dovitinib DRP® som är under utveckling kommer att användas för att prospektivt välja ut patienter som sannolikt kommer att svara på läkemedlet i kliniska studier. I en fas 3-studie i metastaserande njurcellscarcinom uppnådde dovitinib terapeutisk ekvivalens med den nuvarande standarden för vård, sorafenib. Tidigare etappstudier undersökte dess potentiella användbarhet i flera terapeutiska indikationer inklusive levercancer, bröstcancer och olika fasta tumörer. OV avser att ta läkemedlet genom kliniska studier, inledningsvis i metastaserande bröstcancer. Office of Orphan Products Development vid FDA har överfört Dovitinibs Orphan Drug Designation för behandling av adenoid cystiskt carcinom till Oncology Venture från Novartis. Jämförbara TKI-produkter godkända för marknaden har en årlig global försäljning på cirka 700 - 1 100 MUSD och Oncology Ventures TKI-produkt dovitinib som inlicensierats från Novartis har visat samma effekt och säkerhet i direkt jämförelse med en av dessa redan godkända produkter i en klinisk studie. Om Oncology Venture kan visa att DRP® kan identifiera patienter som svara på läkemedlet, kommer bolaget att kontakta FDA och be om ett så kallat "End of Phase 2 Meeting".

Nyligen genomförda framsteg med analogier till dovitinib, t.ex. Lenvatinib, har visat att multityrosinkinashämmare fungerar särskilt bra tillsammans med PD-1-hämmare som Keytruda och Opdivo. Dessa PD-1-hämmare har revolutionerat immunoonkologin och dovitinib har en potentiell roll i denna pågående framgång.

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture är verksamt inom forskning och utveckling av anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture använda Drug Response Prediction - DRP® - för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt utvärderar LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP®-tekniken ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 - en PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som initieras i en fas 2-studie för bröstcancer, 2X-111 - en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.

Bilaga

Ads