Elektas senaste version av Monaco ger upp till fyra gånger snabbare beräkningar av behandlingsplaner

Monaco 5.11 lanseras på ESTRO 35 i Italien TURIN, Italien, 29 april 2016 – Elekta har nöjet att meddela att Monaco® 5.11, den senaste uppdateringen av bolagets branschledande mjukvara för behandlingsplanering, är klar för klinisk användning. Tester genomförda i kliniska miljöer visar att Monaco 5.11 erbjuder betydande förbättringar av prestanda och hastighet. Användarna kan nu uppnå beräkningshastigheter som är upp till fyra gånger snabbare än tidigare. Med branschens högsta standard, Monte Carlo-algoritmen, kan användarna uppnå en konsekvent noggrannhet kombinerat med snabbhet och goda resultat. Snabba beräkningstider är bara en av många egenskaper hos Monaco som är designade för att förbättra effektiviteten. Mallarna i Monaco gör det enkelt att importera och exportera behandlingsplaner, och gör det enklare att dela dem mellan avdelningar och organisationer. I och med möjligheten att skapa flera behandlingsplaner samtidigt, minskar den sammantagna tidsåtgången. Förbättrade funktioner för att dela data skapar även ytterligare möjligheter att optimera individuella behandlingsplaner för att möta behoven hos varje enskild patient. – Den förbättrade optimeringshastigheten i Monaco 5.11, i kombination med tidigare innovationer, som planering av mallar, ger betydande effektivitetsförbättringar vid planering av arbetsflöden, samtidigt som den nya versionen fortsätter att leverera mycket noggranna och korrekta behandlingsplaner med hjälp av Monte Carlo-algoritmen. Vi har testat Monaco 5.11 i ett antal månader, och hittills har vi noterat att det går 3–4 gånger snabbare att optimera VMAT-planerna, vilket motsvarar en sänkning av optimeringstiderna på 70 procent, säger dr Sotiri Stathakis, Associate Professor, Radiation Oncology and Radiology vid University of Texas Health Science Center i San Antonio, Texas. – Elekta har en lång historia av mjukvarulösningar som hjälper till att optimera patientvården oavsett vilken teknikplattform som används vid behandlingen. Monaco levererar effektiv behandlingsplanering med hög precision, och fungerar ihop med praktiskt taget alla de mest använda behandlingsteknikerna. När den används tillsammans med Versa HD™ kan läkarna nu ge patienterna en dynamisk strålkirurgi genom att justera ett flertal parametrar under det att behandlingen pågår, för att på så sätt uppnå en mycket hög precision vid doseringen. Tillgången av behandlingsmallar hjälper till att göra vården mindre komplex, en särskilt betydande fördel för både strålonkologiavdelningar med hög arbetsbelastning och för vårdenheter som har mer begränsad tillgång på personal och tekniska resurser, säger Richard Stark, Senior Vice President, Comprehensive Oncology Solutions. Monaco är en av flera innovationer som lyfts fram vid Elektas utställning (montrarna 200 och 500) under 2016 års kongress för European Society for Therapeutic Radiation & Oncology (ESTRO 35), 29 april–3 maj i Turin i Italien. För mer information om Monaco 5.11, besök www.elekta.com/monaco. # # # För ytterligare information, var vänlig kontakta: Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB (publ) Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 07:30 CET. Om Elekta Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Ads