Zenith Epigenetics Announces Dosing of First mCRPC Patient with a Combination of ZEN-3694 + Merck’s Immune Check Point Inhibitor KEYTRUDA

Ads

You May Also Like

การประชุมโลกเรื่องมะเร็งปอดในงานแถลงข่าววันอังคาร: การปรับปรุงอัตราการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3

TORONTO, Sept. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- การแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษามะเร็งปอด (IASLC's) ครั้งที่ 19 การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทั้งเซลล์มะเร็งปอดขนาดเล็ก ...