Wiebe Olijve, wetenschappelijk adviseur van Aduro Biotech en medeoprichter van Aduro Biotech Europe, geëerd met koninklijke onderscheiding

BERKELEY, Californië, Verenigde Staten en OSS, Nederland, Nov. 21, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Biotech, Inc. (Nasdaq:ADRO), een biofarmaceutisch bedrijf met drie afzonderlijke immunotherapietechnologieën, kondigde vandaag aan dat Prof. dr. Wiebe Olijve, lid van de wetenschappelijke adviesraad en medeoprichter van Aduro Biotech Europe (voorheen BioNovion), is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze prestigieuze onderscheiding werd door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aan dr. Olijve toegekend voor zijn uitmuntende internationale bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve en levensreddende geneesmiddelen. Dr. Olijve ontving de koninklijke onderscheiding op 20 november uit handen van de burgemeester van Oss tijdens het symposium Aduro Biotech Europe Partners in Immuno-Oncology.

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d78bb4d0-d5a2-409a-9a06-7970a5a0db61

“Wiebe Olijve heeft met zijn werk de gezondheid van talloze mensen in Nederland en elders ter wereld dramatisch verbeterd. Zijn baanbrekende werkzaamheden binnen de biotechnologie hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccinaties op basis van recombinant-DNA-technologie. Meer recentelijk heeft hij als medeoprichter van BioNovion een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van innovatieve antilichamen voor mogelijke behandeling van kanker, waaronder het anti-APRIL-programma van Aduro, dat naar verwachting in 2017 aan een klinische studie zal worden onderworpen”, aldus dr. Hans van Eenennaam, COO van Aduro Biotech Europe. “Wij willen Wiebe van harte feliciteren en we zijn vereerd dat hij deel uitmaakt van onze wetenschappelijke adviesraad.”

“Namens de stad Oss wil ik Wiebe Olijve feliciteren met deze erkenning voor zijn fantastische werk op het gebied van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Behalve dat de wetenschappelijke prestaties van Wiebe een grote invloed hebben gehad op de gezondheid van vele mensen, vormen de ontwikkeling en productie van producten als Puregon en Keytruda in de regio Oss  een belangrijk bron van werkgelegenheid”, aldus burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

Enkele hoogtepunten uit de succesvolle loopbaan van dr. Olijve zijn:

  • Eerste persoon die recombinant-DNA-technologie toepaste in Nederlandse farmaceutische laboratoria, resulterend in de productie van ‘s werelds eerste vaccin op basis van recombinant-DNA (1981).
  • Uitvinder van recombinant follikel-stimulerend hormoon (Puregon® , waarmee tegemoet werd gekomen aan de medische behoefte van talloze stellen die te maken hebben met onvruchtbaarheid. Er zijn meer dan 1 miljoen baby’s geboren met behulp van Puregon®.
  • Oprichter van Organon Research Center USA waar baanbrekend onderzoek is verricht dat leidde tot de ontdekking van Keytruda® (pembrolizumab).
  • Medeoprichter van BioNovion, een biotechnologiebedrijf dat in 2015 door Aduro Biotech werd overgenomen voor hun propriëtaire B-selecte monoklonale technologieplatform en productpijplijn.

Een Engelstalige biografie van dr. Olijve is te vinden op de website van Aduro: http://www.aduro.com/about/scientific-advisory-board.

Over Aduro
Aduro Biotech, Inc. is een immunotherapiebedrijf dat is gericht op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van therapieën die de behandeling van ernstige ziektes hebben getransformeerd. De technologieplatforms van Aduro, die zijn ontwikkeld om het natuurlijke immuunsysteem van het lichaam te versterken, worden onderzocht voor een aantal vormen van kanker met een mogelijke uitbreiding naar auto-immuun- en infectieziektes. Aduro’s LADD-technologieplatform is gebaseerd op propriëtaire geattenueerde (verzwakte) Listeria-stammen die zijn gemanipuleerd voor de expressie van met tumoren geassocieerde antigenen om zodoende een specifieke en doelgerichte immuunrespons op te wekken. Dit platform wordt ontwikkeld voor de behandeling van meerdere vormen van kanker, waaronder mesothelioom, maag-, eierstok-, long- en prostaatkanker. Daarnaast bevindt een gepersonaliseerde vorm van LADD, oftewel pLADD, zich in de eerste fase van ontwikkeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van tumorneoantigenen die specifiek zijn voor de tumor van individuele patiënten. Het STING Pathway Activator-platform van Aduro is ontworpen om de STING-receptor in immuuncellen te activeren, hetgeen tot een krachtige tumorspecifieke immuunrespons leidt. ADU-S100 is de eerste STING Pathway Activator-compound die aan een klinische test is onderworpen en momenteel wordt bestudeerd in zowel een Fase 1-monotherapiestudie als in een Fase 1b-combinatiestudie met een anti-PD1-immuun checkpoint inhibitor. Aduro’s B-selecte monoklonale antilichaamplatform bestaat uit een aantal immuunmodulerende assets op het gebied van onderzoek en preklinische ontwikkeling, waaronder BION-1301, een anti-APRIL-antilichaam. Aduro werkt samen met wereldwijd toonaangevende farmaceutische bedrijven om zijn producten en technologieplatforms uit te breiden. Ga voor meer informatie naar www.aduro.com.

Waarschuwing wat betreft toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de ‘Private Securities Litigation Reform Act 1995’ van de Verenigde Staten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen wat betreft onze doelstellingen of huidige verwachtingen ten aanzien van o.a. onze technologieplatforms, plannen en het potentieel van een eventuele wettelijke goedkeuring van onze productkandidaten. Aan de hand van toekomstgerichte woorden als “kunnen”, “zullen”, “blijven”, “veronderstellen”, “willen”, “geloven”, “schatten”, “proberen”, “verwachten” en soortgelijke uitdrukkingen en variaties daarop kan de lezer vaststellen dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat.  Toekomstgerichte verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk te voorspellen zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, onze geschiedenis van netto exploitatieverliezen en onzekerheid wat betreft onze winstgevendheid, ons vermogen om onze productkandidaten te ontwikkelen en te commercialiseren, om met onze technologieplatforms een pijplijn van productkandidaten te bouwen, om wettelijke goedkeuring voor onze productkandidaten te verkrijgen en te behouden, om in een concurrerende industrie te opereren en succesvol met andere bedrijven te concurreren die over meer resources beschikken, om intellectuele eigendomsrechten voor onze productkandidaten te verkrijgen en afdoende te beschermen en onze afhankelijkheid van derde partijen.  Veel van deze risico’s worden in detail besproken onder “Risk Factors” in ons kwartaalrapport over Form 10-Q voor het kwartaal tot 30 september 2017, dat is opgeslagen bij de Securities & Exchange Commission. Eventuele toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht waren van toepassing ten tijde van het samenstellen van dit bericht. We achten ons niet gehouden om na de datum van dit persbericht de toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere omstandigheden.

    
Contactpersoon:    Contactpersoon voor de media:
Sylvia Wheeler     Hans van Eenennaam
SVP, Corporate Affairs    31 653 215 691
510 809 9264    press@aduro.com
    

Ads