Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer

Ads