Saniona tar in 22 MSEK genom försäljning av aktier i Scandion Oncology

Ads