Saniona AB: Saniona publicerar bokslutskommuniké för 2017

PRESSMEDDELANDE

21 februari 2018

Finansiella nyckeltal

Jan – dec 2017 (jan – dec 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 20,7 M (74,9 M)
·         Rörelseresultat uppgick till SEK -57,2 M (4,2 M)
·         Årets resultat uppgick till SEK -49,2 M (2,2 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -2,30 (0,11)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -2,30 (0,11)

Q4 2017 (Q4 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 4,6 M (5,4 M)
·         Rörelseresultat uppgick till SEK -16,6 M (-15,0 M)
·         Periodens resultat uppgick till SEK -14,8 M (-12,5 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,68 (0,60)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,68 (0,60)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017                      

·         Saniona etablerar finansiering om upp till SEK 144 M, tillräckligt för att finansiera planerade aktiviteter fram till 2020
·         Saniona beslutar om interimsanalys av Fas 2-studien med Tesomet på vuxna patienter med Prader-Willis syndrom
·         Saniona väljer preklinisk kandidat i GABAA a2 / a3-programmet för neuropatisk smärta och kronisk klåda
·         Saniona erhåller den tredje och sista milstolpesbetalningen i forskningsanslaget om 590 700 USD (SEK 5,2 M) från Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research
·         Sanionas partner och spin-out-bolag Cadent Therapeutics erhåller milstolpesbetalning från Novartis
·         Sanionas spin-out-bolag, Scandion Oncology, tar in DKK 2 M och förbereder sig inför en möjlig börsnotering

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Saniona rapporterar top-line resultat från Fas 2a-studien med Tesomet på Prader-Willis syndrom, som visar en kliniskt relevant minskning av vikt och hyperfagi
·         Sanionas partner, Medix, avslutar rekrytering (272 patienter) till Fas 3-studie med tesofensine på fetma i Mexiko
·         En extra bolagsstämma beslutar att välja J. Donald deBethizy och Anna Ljung som nya ordinarie styrelseledamöter och att välja J. Donald deBethizy till ny styrelseordförande
·         Saniona inleder Fas 1-studien med ny Tesomettablett och avslutar även rekrytering av 60 frivilliga till studien
·         Saniona och Proximagen förlänger forskningssamarbete

Kommentar från vd                    

“Under 2017 har vi uppnått uppmuntrande och värdefulla resultat i vår Fas 2-studie på vuxna patienter med Prader-Willis syndrom med vår ledande läkemedelskandidat, Tesomet. Resultaten stödjer fortsatta studier av Tesomet på Prader-Willis syndrom,” säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/154a6236-a174-4a57-83ae-026cfdf6df54

Ads