Plus Therapeutics to Present Data from Two Studies Supporting the Treatment of Leptomeningeal Metastases with Rhenium-186 Nanoliposome

Ads

You May Also Like

นักวิจัย ผู้รอดชีวิต ผู้ให้คำปรึกษา และแพทย์ ร่วมประชุมเพื่อหารือนวัตกรรมในงานวิจัยโรคมะเร็งปอด การรักษา และการให้คำปรึกษาที่งานประชุมสัมมนาโรคมะเร็งปอดที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก

เมืองโตรอนโต, Sept. 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผู้ป่วย ผู้รอดชีวิต และผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับนักวิจัยและแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อหารืออนาคตของโรคมะเร็งปอดที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ครั้งที่ 19 ...