Oncology Venture A/S etablerar en flexibel lånefacilitet om upp till 40 MSEK

Oncology Venture A/S ("Oncology Venture", tidigare Medical Prognosis Institute A/S) meddelar idag att bolaget har ingått ett flexibelt låneavtal med Trention AB ("Trention"). Enligt de villkor som har ingåtts har Trention åtagit sig att tillhandahålla kontanta medel om upp till 40 MSEK till Oncology Venture A/S. Aktivering av utlåningen kan endast ske på Oncology Venture A/S begäran. De beräknade kostnaderna för Oncology Venture A/S under perioden av faciliteten är cirka 2-3 procent av hela lånefaciliteten, exklusive juridiska och administrativa kostnader. Om inte annat överenskommits ska lånet återbetalas före augusti 2019.

Finansiering tillhandahålls av Trention AB, ett publikt svenskt bolag som specialiserar sig på finansieringslösningar skräddarsydda för små och medelstora tillväxtbolag. Låneavtalet har upprättats med målet att säkerställa och fortsätta utvecklingen av Oncology Venture A/S lovande pipeline efter den nyligen genomförda fusionen. Inga säkerheter är knutna till lånefaciliteten.

Detta lån ger det sammanslagna bolaget Oncology Venture A/S en extra finansiell flexibilitet, en viktig framgångsfaktor. Låneavtalet ger inte bara en stor flexibilitet för Oncology Venture A/S, men kostnaderna är också jämförbara med marknadsförhållanden och begränsar dessutom utspädningen för våra aktieägare. Som en del av avtalet kommer Oncology Venture A/S härutöver att presenteras för förmögna individer och familjer i hela Norden", säger Peter Buhl Jensen, CEO för Oncology Venture A/S.

Vänligen notera Oncology Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S (tidigare Medical Prognosis Institute A/S) har slagits samman till Oncology Venture A/S. De sammanslagna aktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm First North från och med den 3 september 2018.

För mer information om sammanslagningen, klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Peter Buhl Jensen, MD, PhD                                            Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation
E-mail: pbj@medical-prognosis.com                                       E-mail: uhb@medical-prognosis.com
Telefon: +45 21 60 89 22                                                         Telefon: +45 21 70 10 49

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture är verksamt inom forskning och utveckling av anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture använda Drug Response Prediction - DRP® - för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie av LiPlaCis i metastaserande bröstcancer. Bolaget använder en modell som ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 - en PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som initieras för bröstcancer, 2X-111 fas 2 - en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Bilaga

Ads