Forsøgsansvarlig læge James Gulley afholder præsentation med titlen “Therapeutic Vaccines in Prostate Cancer” på ESMO 2017 Congress

MADRID, 11. september 2017 - På den europæiske cancerkonference, European Society for Medical Oncology (ESMO) 2017 Congress, vil Dr. James Gulley, Chief, Genitourinary Malignancies Branch, Senior Investigator, Head, Immunotherapy Section, Director, Medical Oncology Service, CCR Office of the Clinical Director, NCI, der er forsøgsansvarlig læge på PROSPECT - fase 3 forsøget med PROSTVAC, her til morgen holde en præsentation med titlen "Therapeutic Vaccines in Prostate Cancer", der rummer flere blindede observationer fra det igangværende fase 3 forsøg.

Som led i præsentationen vil Dr. Gulley fremhæve den blindede Kaplan-Meier kurve for den samlede overlevelse for alle patienter (aktive og placebo) i PROSPECT forsøget. Dr. Gulley vil også vise den blindede mediane overlevelse fordelt på forskellige geografiske områder.

Da PROSPECT forsøget fortsat er igangværende og endelige resultater forventes senere i 2017, er resultaterne, der fremlægges i dag, kun foreløbige og helt blindede for selskabet og investigatorer. På baggrund heraf kan der derfor ikke drages konklusioner omkring det endelige resultat af forsøget.

Dr. Gulleys præsentation vil efterfølgende kunne downloades på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com under "Investors > Events & Presentations".

Om PROSPECT forsøget
PROSPECT forsøget er et globalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg i patienter med asymptomatisk eller minimal symptomatisk metastatisk kastrationsresistent prostatakræft. Forsøget udføres i henhold til en Special Protocol Assessment aftale med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Formålet med forsøget er at afklare, hvorvidt overlevelsen hos patienter der modtager PROSTVAC alene, eller i kombination med GM-CSF, er bedre end overlevelsen i kontrolgruppen.

Forsøget omfatter 1.297 patienter, der var færdigrekrutteret i januar 2015. Med udgangspunkt i doseringsplanen for PROSTVAC vil alle patienter have afsluttet deres behandling senest i juni 2015.

Den statistiske plan rummer tre foruddefinerede interimanalyser, der skal evaluere om forsøget skal fortsætte som planlagt eller potentielt stoppes, hvis vaccinen viser effekt eller ej. To af de tre interimanalyser har allerede fundet sted og konkluderede at forsøget skulle fortsætte uden modifikationer. Den tredje interimanalyse forventes i september 2017 og endelige resultater forventes i fjerde kvartal 2017.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I strategisk partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, samt vacciner til behandling af HPV, HBV og HIV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Pressemeddelelse

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d62ca372-5e02-4102-86b3-6402fbd6d40f

Ads