FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n oma pääoma negatiivinen marraskuun lopussa

FIT Biotech Oy
Yhtiötiedote 19.12.2017 kello 15.00                               DRAFT

FIT Biotech Oy:n oma pääoma negatiivinen marraskuun lopussa

FIT Biotech Oy:n (“Yhtiö”) oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen per 30.11.2017 oli 109 600 euroa negatiivinen. Yhtiön hallitus on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin oman pääoman kuntoon saattamiseksi.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön rahoitustilannetta ja tiedottaa välittömästi kun asiasta saadaan lisätietoja.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis
Puhelin: +358 40 840 6749
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland  markkinapaikalla.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

FIT Biotech Oy
Company release December xx, 2017 at xx EET                                 

FIT Biotech Ltd’s own equity negative in the end of November

The Company’s own equity including additions according to the Companies Act as of 30.11.2017 was 110,xxx euro negative. The Board of Directors has taken actions to turn the equity positive.

Blue Ocean.

The Board..

The Board of Directors is actively following the financial situation of the Company.

FIT BIOTECH OY

Board of Directors

For further information:
Chairman of the Board of Directors Rabbe Slätis
E-mail: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Tel: +358 40 840 6749

Certified Advisor: Aalto Capital Partners Oy, tel. +358 40 587 7000

About FIT Biotech
FIT Biotech Oy is a biotechnology company established in 1995. The company develops and licenses its patented GTU® (Gene Transport Unit) vector technology for new-generation medical treatments. GTU® is a gene transport technology that meets an important medical challenge in the usability of gene therapy and DNA vaccines.

FIT Biotech applies GTU® technology in its drug development programmes. Application areas include cancer (gene therapy) and infectious diseases such as HIV and tuberculosis, as well as animal vaccines.

FIT Biotech shares are listed on the First North Finland marketplace maintained by Nasdaq Helsinki Oy.

DISTRIBUTION:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Ads