Den transformativa potentialen för Elektas MR-linac lyfts fram i sju abstracts på ESTRO 35

Nya uppgifter läggs till ett växande antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter TURIN, Italien, 27 april 2016 – Elekta meddelade i dag att dess ledande MR-linac kommer att stå i fokus under sju vetenskapliga presentationer på ESTRO 35, den årliga kongressen för European Society for Radiotherapy & Oncology, som pågår den 29 april–3 maj. Elektas MR-linac integrerar ett toppmodernt stråbehandlingssystem och en högfälts-MRI-scanner med avancerad mjukvara, vilket gör att läkare tydligt kan se patientens anatomi i realtid. MR-linac är designad för att förbättra precisionen vid strålning av tumörer, samtidigt som exponering av frisk vävnad minskas. I och med detta kan läkarna lokalisera en tumör med hög precision och fixera strålningen vid tumören under behandlingen, även om tumören rör sig, eller ändrar form, plats eller storlek mellan behandlingstillfällena. På ESTRO 35, kommer potentialen för Elektas MR-linac att diskuteras under följande presentationer: · Abstract SP-0485: “MR-linac: Clinical Introduction”; Christopher Schultz, M.D., FACR, professor vid Department of Radiation Oncology at Froedert och Medical College of Wisconsin. 2 maj, 14.30–16.00. Den här presentationen kommer att ta upp frågan om att integrera MR-linac med dagens strålbehandling, strukturen för Elektas MR-linac Consortium och dess planer på att skapa hållbar evidens som stödjer en optimal utveckling av teknologin för MR-linac. · Abstract OC-0549: “The effects of magnetic field and real-time tumor tracking on lung stereotactic body radiotherapy”; Martin J. Menten, doktorand vid Institute for Cancer Research-Royal Marsden Hospital i London. 2 maj, 16.45–17.45. Denna studie visar att användning av Elektas Monaco®, mjukvara för behandlingsplanering, står för magnetfältseffekterna under behandlingsplaneringen och möjliggör utformningen av en klinisk accepterad stereotaktisk strålbehandling av lungorna med en MR-linac. Uppgifterna visar också att magnetfältet inte påverkar möjligheten till tumörspårning i realtid som i sin tur kan minska exponeringen av frisk vävnad. – För att utvärdera effekten på magnetfältet och av tumörspårning i realtid har vi tagit fram modeller för flera olika mått på dosvolymerna och den mängd energi som kan levereras till patienter med lungtumörer. Att spåra tumörer i realtid skulle göra det möjligt för oss att bibehålla dosens storlek i förhållande till bruttotumörvolymen, samtidigt som vi minskar den dos som ges, vilket gör att hud och frisk vävnad skonas i högre grad. Detta observerades med och utan magnetfältet, och visar att Monaco på ett effektivt sätt kan hantera de svårigheter som det innebär att kombinera MRI och strålbehandling, säger professor Uwe Oelfke, MCCPM, FInstP, samt Head of the Joint Department of Physics på The Institute of Cancer Research i London och The Royal Marsden NHS Foundation Trust. Bland övriga presentationer ingår: · Abstract: OC-0075: “Impact of air around an ion chamber: solid water phantoms not suitable for dosimetry on an MR-linac”; S. Hackett, B. van Asselen, J. Wolthaus, J. Kok, S. Woodings, J. Lagendijk, B. Raaymakers; 30 april, 10.45–11.45. · Abstract: OC-0076: “Towards MR-Linac Dosimetry: B-Field Effects on Ion Chamber Measurements in a Co-60 beam”; J. Agnew, G. Budgell, S. Duane, F. O'Grady, R. Young; 30 april, 10.45–11.45. · Abstract: SP-0421: “Brachytherapy pelvic and MRI-Linac combination”; C.N. Nomden, A.A.C. de Leeuw, B.W. Raaymakers, J.J.W. Lagendijk, I.M. Jürgenliemk -Schulz; 2 maj, 8.45–10.00. · Abstract: SP-0483: “MRI Linac: physics perspective”; B. Raaymakers, J.J.W. Lagendijk; 2 maj, 14.30–16.00. · Abstract: OC-0547: “Towards Portal Dosimetry for the MR-linac: back -projection algorithm in the presence of MRI scanner”; I. Torres Xirau, R. Rozendaal, I. Olaciregui-Ruiz, P. Gonzalez, U. van der Heide, J.J. Sonke, A. Mans; 2 maj, 16.45–17.45. – Vi är övertygade om att vår högfälts MR-linac kommer att förändra strålbehandling i grunden. Diagnostiska bilder av hög kvalitet tagna i realtid och möjligheten att anpassa dosen medan behandlingen pågår kommer att ge strålningsonkologerna samma visuella överblick under en strålningsprocess som en kirurg har i operationssalen. I och med vår MR-linac kan läkarna studera förloppet under tiden som behandlingen pågår, vilket möjliggör en skräddarsydd behandlingsmetod för varje patients behov vid en specifik tidpunkt. Det är en helt ny metod för strålbehandling, som inte har varit möjlig tidigare, säger Tomas Puusepp, vd och koncernchef för Elekta. Elektas MR-linac är ett pågående arbete, och finns inte tillgänglig för försäljning eller distribution. # # # För ytterligare information, var vänlig kontakta: Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 18:00 CET. Om Elekta Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Ads