Bavarian Nordic offentliggør samarbejde om forsøg med CV301 i kombination med durvalumab i tyktarms- og bugspytkirtelkræft

  • Tredje evaluering af CV301 i kombination med checkpoint-hæmmere
  • Investigator-sponsoreret multicenter-forsøg vil blive ledet af Georgetown University

KØBENHAVN, Danmark, 26. februar 2018 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag et nyt samarbejde om evaluering af selskabets immunterapikandidat, CV301, og durvalumab (IMFINZITM), AstraZeneca's PD-L1 hæmmer som kombinationsbehandling af patienter med metastatisk tyktarms- eller bugspytkirtelkræft, der modtager vedligeholdelsesbehandling med kemoterapi.

Som led i samarbejdet med Georgetown University vil Bavarian Nordic og AstraZeneca begge levere klinisk forsøgsmateriale samt yde finansiel støtte til et planlagt fase 1/2 forsøg, der er sponsoreret af Georgetown University og vil blive ledet af Dr. Michael Pishvaian, assistant professor, Department of Hematology/Oncology, Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University Medical Center.

Forsøgets indledende fase vil evaluere sikkerheden og tolerabiliteten af kombinationsbehandlingen og vil desuden fastlægge den anbefalede dosis af durvalumab til fase 2 delen, hvor durvalumab kombineres med CV301 og kemoterapi. Fase 2 delen vil bestå af to parallelle forsøg, hver med op til 26 patienter med henholdsvis tyktarms- og bugspytkirtelkræft. Det primære endemål for begge arme vil være progressionsfri overlevelse. Desuden rummer forsøget en række sekundære endemål, herunder objektiv responsrate, samlet overlevelse og sygdomskontrolrate.

"Tyktarms- og bugspytkirtelkræft tilhører begge de kræftformer, der er sværest at behandle. Behandlingsmulighederne for disse patienter er fortsat ret begrænsede, men kombinationen af en rettet kræftvaccine og en checkpoint-hæmmer kan udgøre en ny tilgang til at bekæmpe disse sygdomme samt forbedrede resultater for patienterne," udtaler Dr. Michael Pishvaian fra Georgetown University.

"Med dette forsøg håber vi at kunne fortsætte med at vise potentialet for CV301 i forskellige kræftformer og i forskellige kombinationsbehandlinger, særligt i et sygdomsområde, hvor checkpoint-hæmmere alene endnu har til gode at vise signifikant effekt. Vi er taknemmelige for støtten fra både investigatorer og AstraZeneca, og ser frem til resultater fra samarbejdet," udtaler Paul Chaplin administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Ud over durvalumab evalueres CV301 også i kombination med andre checkpoint-hæmmere, såsom KEYTRUDA® (pembrolizumab) fra Merck i ikke-småcellet lungekræft og TECENTRIQ® (atezolizumab) fra Roche i blærekræft.

Yderligere information om forsøget kan findes på: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03376659.

Om CV301
CV301 er en immunterapikandidat, der udvikles i samarbejde med National Cancer Institute (NCI) som led i en fælles forsknings- og udviklingsaftale. CV301 er rettet mod to tumorassocierede antigener, CEA og MUC1, som er overudtrykt i flere større kræftformer, herunder lunge-, blære-, tyktarms- og bugspytkirtelkræft. CV301 er en poxvirus-baseret prime-boost vaccine, der anvender en modificeret vaccinia-virus (MVA-BN, som er udviklet af Bavarian Nordic) som primer-vaccination, efterfulgt af adskillige booster-vaccinationer med en fowlpox-virus. Desuden rummer vaccinen immunstimulerende molekyler (TRICOM).

Prækliniske forsøg har vist, at CV301 har evne til at opregulere PD-L1 ved at fremkalde en immunrespons mod tumoren. Opreguleringen af PD-L1 er en markør, der indikerer at tumoren er under angreb fra T-celler, hvilket giver mulighed for større respons i patienter, som ellers ikke ville drage fordel af behandlingen alene med checkpoint-hæmmeren.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 04 / 2018

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac774ea2-bb04-471d-ab1b-b6e8837b98dd

Ads