KØBENHAVN, Danmark, 7. marts 2016 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapport for 2015. Herunder er et resumé af fremskridt og finansielle resultater for året samt finansielle forventninger til 2016. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Højdepunkter fra rapporten

PROSTVAC

            · Indgik kommerciel aftale med Bristol-Myers Squibb
            · Flere nye fase 2 studie blev påbegyndt; yderligere studier er planlagt
            · Den første interimanalyse af fase 3 studiet er udført og studiet fortsætter som planlagt

IMVAMUNE

            · Afsluttede leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager
            · Ny USD 133 mio. bulkvaccineordre fra den amerikanske regering
            · Yderligere leverancer til Canada samt ny leveringsordre
            · Resultater offentliggjort fra det første fase 3 forsøg med flydende-frossen formulering
            · Resultater offentliggjort fra fase 2 forsøget med den frysetørrede formulering, som understøtter kravene til oplagring i USA

Janssen samarbejdet

            · Udviklingen af AdVac/MVA-BN Filo ebola prime-boost vaccinen blev hastigt accelereret fra præklinisk til fase 3 klinisk udvikling på ni måneder
            · 2 millioner doser af MVA-BN Filo produceret og leveret
            · Modtog yderligere op til USD 33 mio. fra U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority som underleverandør til Janssen
            · Samarbejdet udvidet med ny aftale til værdi af op til USD 171 mio. om udvikling af en terapeutisk HPV vaccine

Øvrige pipelineprojekter og forretningsområder

            · Påbegyndt fase 1 forsøg med MVA-BN RSV
            · Fase 1 resultater offentliggjort for MVA-BN Brachyury
            · Modtog yderligere USD 15 mio. til udviklingen af MVA-BN Filo under kontrakten med U.S. National Institutes of Allergy and Infectious Diseases
            · Indsendt registreringserklæring for påtænkt udbud af ADS'er i USA

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: "2015 var atter et godt år for Bavarian Nordic, hvilket understreges af de stærke fremskridt, der er sket inden for vores vigtigste forretningsområder, men også via vores evne til at skabe en væsentlig omsætning fra udviklings- og leveringskontrakter, hvilket sætter os i stand til hastigt at videreudvikle vores kommercielle pipeline i opfyldelsen af vores vækststrategi. Vi har forberedt en række nye kliniske studier senere på året med henblik på at videreføre vores RSV program samt for at udvide vores cancerimmunterapiportefølje med CV-301 inden for flere kræfttyper. Hertil kommer at vores partnerskaber med Bristol-Myers Squibb og Janssen, med hvem vi fornylig udvidede samarbejdet, vil fortsætte med at validere vores teknologi via igangværende og planlagte, kommende kliniske forsøg."

Finansielle resultater og forventninger

Bavarian Nordics overordnede finansielle resultater for 2015 var i overensstemmelse med selskabets senest udmeldte forventninger. Mens den forventede omsætning og resultat før renter og skat (EBIT) blev fastholdt over hele året, så opjusterede selskabet i maj 2015 forventningerne til kapitalberedskabet ved årets udgang efter at have sikret en lånefacilitet på EUR 50 mio. fra Den Europæiske Investeringsbank.

  DKK mio.
2015 forventet realiseret
Omsætning 1.000 1.021
EBIT 0 2
Kapitalberedskab ved årets udgang 1.450 1.451

Omsætningen bestod af DKK 762 mio. fra salg af MVA-BN Filo bulkvaccine til Janssen, DKK 78 mio. fra salg af IMVAMUNE/IMVANEX og DKK 181 mio. fra igangværende udviklingskontrakter væsentligst med den amerikanske regering.

Forventninger til 2016

2016E DKK mio.
Omsætning 1.000
EBIT 0
Kapitalberedskab ved årets udgang * 1.300


* Kapitalberedskabet udgøres af likvide beholdninger, investering i værdipapirer samt uudnyttede kreditfaciliteter.

Bavarian Nordic forventer en omsætning i niveauet DKK 750 mio. fra produktion og levering af IMVAMUNE/IMVANEX koppevaccine, inklusive produktion af bulkvaccine i henhold til kontrakten med den amerikanske regering. Yderligere omsætning i niveauet DKK 250 mio. forventes fra igangværende forsknings- og udviklingskontrakter med den amerikanske regering samt fra dele af forudbetalingen vedrørende HPV licensaftalen med Janssen. Produktion og frigivelse af kommercielle produkter vil overvejende ske senere i 2016, hvorfor mere end 90% af årets omsætning forventes at blive indtægtsført i andet halvår 2016.

Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre i alt DKK 580 mio., hvoraf DKK 475 vil blive regnskabsført i resultatopgørelsen.

Selskabet fortsætter med at evaluere finansieringsmuligheder med udgangspunkt i markedets betingelser, herunder som tidligere meddelt, et påtænkt udbud af American Depositary Shares i USA, for hvilket timingen og vilkårene endnu ikke er fastlagt. Det forventede kapitalberedskab ved årets udgang omfatter ikke provenuet fra en eventuel fremtidig udstedelse af aktier.

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 71 16 58, UK: +44 (0) 20 3427 1912, USA: +1 212 444 0895. Deltagerkode er 5267141. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=4529.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af sundhedsmyndigheder verden over, og en vaccine til beskyttelse mod og behandling af HPV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016
                                       

HUG#1992221

Ads